KPO_barwy RP_NextGenerationEU_poziom_zestawienie_podstawowe_ RGB-1

Kaskat Dairy Sp. z o. o. realizuje przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego i magazynu firmy Kaskat Dairy Sp. z o.o. oraz inwestycja w infrastrukturę towarzyszącą w celu dywersyfikacji produkcji i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych” finansowane ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz kompleksowe wyposażenie części produkcyjnej zakładu w środki trwałe, środki transportu oraz wartości niematerialne i prawne, niezbędne do usprawnienia produkcji oraz zwiększenia mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa.

 

Wartość przedsięwzięcia: 10 089 233,21 zł
Wartość dofinansowania: 4 101 314,31 zł


Firma „KASKAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do oferty firmy Kaskat Spółka z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci gamy innowacyjnych mieszanek mleka w proszku z dodatkami stymulującymi wzrost bakterii jelitowych.” Czytaj dalej…


KASKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.: „Wzrost eksportu produktów polskiej firmy Kaskat Sp. z o.o. w Chinach i RPA w ramach poddziałania 3.3.3.: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj dalej…


Firma KASKAT Sp. z o.o. realizuje Projekt pt.: ,,Promocja polskiej marki firmy Kaskat Sp. z o.o. na zagranicznym rynku docelowym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 3.3 Wsparcia promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Czytaj dalej…